top of page

ASBEST,niet zo best!

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

OVAM logo

Het asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Subsidies

Bij sloop of renovatie van gebouwen of woningen gebouwd voor 2001 is de kans groot dat er asbest aanwezig is.

 

De veilige en juiste verwijdering van asbest brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid biedt ondersteuning aan particulieren, ondernemingen en lokale besturen voor de verwijdering van asbest.

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Als u weet welke toepassingen in uw huis of gebouw asbest bevatten, stelt u zich allicht de vraag of dat nu moet verwijderd worden, en op welke manier dat moet gebeuren. In bepaalde gevallen is er een verwijderplicht. Maar het is niet om het even wie het asbest verwijdert. Bovendien moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen worden bij het verwijderen.

Trucjes om asbest te herkennen

Controleert u liever zelf of een materiaal uit asbest bestaat? Dan kunt u een aantal trucjes gebruiken:

  • raadpleeg het productiejaar;

  • bekijk de textuur;

  • doe de vlamtest.
     

Opgelet: deze hulpmiddelen zijn minder nauwkeurig. Als u zeker wilt weten of u met asbest te maken hebt, schakelt u altijd beter een asbestlabo of een expert in.

Productiejaar raadplegen

Het productiejaar van een materiaal kan u een eerste aanwijzing geven. Ook plannen, facturen, technische fiches en andere gegevens van de fabrikant kunnen nuttig zijn.

Werd het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en 2001? Dan is de kans groot dat het asbest bevat. Dat geldt zeker voor toepassingen geproduceerd tussen 1955 en 1985.

Een dak of gevelbekleding uit kunstleien of golfplaten geplaatst voor 1990 bestaat altijd uit asbest.
Asbestvrije leien of golfplaten herkent u aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology). Golfplaten zonder asbest hebben ook altijd een verstevigingsbandje.
Meer informatie over het herkennen van asbestcementdaken en -gevels vindt u hier.

Textuur bekijken

Een tweede manier om asbest te herkennen is door de textuur van het materiaal te bekijken. Let op de volgende zaken:

  • De meeste plaatmaterialen in asbestcement herkent u aan hun gewafelde structuur in de vorm van een honinggraat. Meestal bestaan ze ook uit meerdere lagen.

  • Asbestcementen toepassingen hebben vaak ‘asbestbloemen’: witte vlekken verspreid over het oppervlak. Die vlekken wijzen op de aanwezigheid van asbest.

  • Op plaatsen waar het materiaal gebroken is of waar het oppervlak verweerd is, kunt u asbestvezelbundels vaak met het blote oog zien.


Vlamtest

Een laatste trucje is de vlamtest. Ga met een vlam over de zichtbare vezelbundels, aan een hoek of op een plaats waar het materiaal gebroken is.
Gloeien de vezels alleen maar, en worden ze niet vernield door de vlam? Dan is de kans groot dat het om asbest gaat. Vezels die niet van asbest zijn zullen door de vlam uiteenvallen of druppeltjes vormen.
Opgelet: ook andere types van keramische vezels kunnen bij de vlamtest gloeien. Om zeker te zijn doet u beter een beroep op een erkend asbestlabo of een expert.

bottom of page